illustratie-fiets-man-1

Basisveiligheid

Hier zijn vier basistips voor fietsen

Behoud de controle

U kunt het volgende doen om de controle over uw fiets te behouden, zelfs in een noodgeval:

 • Zorg ervoor dat uw fiets de juiste maat heeft en goed is afgesteld om bij u te passen.
 • Een goed passende fiets is comfortabeler en gemakkelijker te besturen.
 • Een fietsenwinkel kan je helpen bij het kiezen van de juiste maat fiets.
 • Zorg ervoor dat uw fiets in goede staat verkeert door hem regelmatig te inspecteren.

Bescherm jezelf

Goed passende helmen bieden bescherming tegen mogelijk levensbedreigend hoofdletsel. Volgens de wet moeten fietsers onder de 18 jaar een fietshelm dragen tijdens het rijden op de openbare weg.

Draag uw helm volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

helm

Wees zichtbaar en alert

Zelfs als u zich aan alle verkeersregels houdt, is er altijd een risico op een aanrijding.

 • Wees voorbereid om te stoppen voor voertuigen die wachten bij stopborden, op opritten of parkeerplaatsen.
 • Wees voorbereid om ontwijkende maatregelen te nemen met betrekking tot voertuigen die u net zijn gepasseerd en mogelijk rechtsaf slaan.
 • Gebruik handsignalen voordat u afslaat of van rijstrook verandert om het verkeer om u heen te waarschuwen.

Rijd in een veilige rijstrookpositie

Rijd in dezelfde richting als het verkeer, zodat u in de volgende scenario's beter zichtbaar bent voor automobilisten die de weg oprijden of van rijbaan wisselen:

 • Een voertuig of een andere fiets passeren.
 • Voorbereiding om linksaf te slaan op een kruispunt.
 • Wanneer een rijstrook te smal is voor een fiets
 • Bij het naderen van een bocht naar rechts.
 • Als de weg eenrichtingsverkeer is met twee of meer rijstroken.

Bij elke fietshuur inbegrepen:

Helm
Fietsslot
GPS-begeleide audiotour
Mand / fietstas

Conditie en doel

1. Gebruik en onderhoud van apparatuur

De Klant erkent en stemt ermee in dat hij de Apparatuur heeft geïnspecteerd en dat de Apparatuur in goede staat verkeert en geschikt is voor het beoogde gebruik.

De veiligheid van de Klant en anderen

Fietsen brengt risico's met zich mee. De Klant stemt ermee in dat ondanks dergelijke Risico's de Klant wil:
deel te nemen aan de vakantie en/of de Apparatuur te huren en te gebruiken, en aanvaardt als enige verantwoordelijkheid voor: (a) de Apparatuur; en (b) de veiligheid van de Klant en anderen.

Laattijdige retourzendingen worden in rekening gebracht

De Klant zal tijdens de Huurperiode goed en redelijk zorg dragen voor het Materieel, en zal het in goede staat en in goede staat teruggeven aan Komo uiterlijk om 19:00 uur op de in het Contract vermelde retourdatum, tenzij anders overeengekomen door Komo. Bij laattijdige retourzendingen wordt een daghuurtarief in rekening gebracht totdat deze wordt teruggebracht, tenzij hierover vooraf afspraken zijn gemaakt.

Bevoegd om de apparatuur te gebruiken

De Klant garandeert dat alle personen die de Apparatuur zullen gebruiken, bekwaam zijn om de Apparatuur te gebruiken, de Apparatuur zullen gebruiken op de manier waarop deze is ontworpen om te worden gebruikt, alle aanwijzingen van Bike Breaks met betrekking tot het gebruik en de veiligheid van de Apparatuur zullen opvolgen, en zal voldoen aan alle wetten en verplichtingen met betrekking tot het gebruik en de controle van de Apparatuur.
Geen aanpassingen aan apparatuur.

De Klant zal de Apparatuur niet wijzigen of aanpassen

De Klant zal de Apparatuur niet wijzigen of aanpassen zonder toestemming van Bike Kona. Als de Klant de Apparatuur wijzigt of wijzigt zonder de toestemming van Bike Breaks, worden dergelijke wijzigingen of aanpassingen als schade beschouwd en is artikel 7) van toepassing.
Schade of verlies

Verantwoordelijk voor eventuele schade

De Klant is als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan of verlies van het Materieel tijdens de Huurperiode. De Klant zal Komo onmiddellijk op de hoogte stellen als de Apparatuur beschadigd of verloren is, en zal alle redelijke instructies van Komo met betrekking tot dergelijke beschadigde of verloren Apparatuur opvolgen.

Bij schade

In het geval van schade aan de Apparatuur (met uitzondering van redelijke slijtage en schade aan binnenbanden), hoe dan ook veroorzaakt, is de Klant verantwoordelijk voor en zal Komo betalen voor de volledige kosten van alle reparaties, inclusief de kosten voor het vervangen van eventuele beschadigde onderdelen en eventuele arbeid om de Apparatuur te herstellen in de staat waarin deze zich bevond bij aanvang van de Huurperiode. Voor alle duidelijkheid: Komo heeft het exclusieve recht om redelijkerwijs te bepalen: (a) of de Apparatuur beschadigd is tijdens de Huurperiode; (b) of dergelijke schade buiten redelijke slijtage valt; (c) de omvang van dergelijke schade; en (d) de volledige kosten van de vereiste reparaties.

In het geval van verlies

In het geval van verlies van de Apparatuur, door welke oorzaak dan ook, is de Klant verantwoordelijk voor en zal Komo de volledige kosten betalen aan Komo voor het vervangen van dergelijke Apparatuur.

gederfde inkomsten

Naast de kosten uiteengezet in clausules 7) en 8) is de Klant verantwoordelijk voor en vrijwaart Komo voor eventuele inkomstenderving die Komo lijdt als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de Verhuurde Apparatuur als gevolg van schade of verlies. De kosten voor gederfde inkomsten zullen niet hoger zijn dan het equivalent van 7 dagen huur van de Apparatuur tegen de geldende huurtarieven.

Betaling

 • Voor verhuur alleen boekingen volledige betaling is vereist bij het boeken. De betaling vindt plaats via het beveiligde online boekingssysteem.
 • Voor alle andere boekingen stemt de klant ermee in om bij boeking een aanbetaling van 30% aan Komo te betalen en het resterende saldo ten minste 30 dagen voor de startdatum van de vakantie / huur door: (a) na ontvangst van het betalingsverzoek via het online boekingssysteem; of (b) bankoverschrijving op de volgende bankrekening: BBVAIBAN: ES75-0132-8412-85-0191 510429 BIC: BBVAESMMXXX
 • De Klant stemt er ook mee in om alle toepasselijke: (a) IVA-belastingen en andere overheidsbelastingen of -heffingen te betalen; en (b) bankkosten op geldoverdrachten.
 • Indien de Klant de totale prijs niet ten minste 30 dagen voor de startdatum heeft betaald, behoudt Komo zich het recht voor om naar eigen goeddunken de reservering van de Klant te annuleren, wijzigen of wijzigen.
 • Betaling van de gehele of een deel van de totale prijs (inclusief betaling per creditcard) is acceptatie van deze AV.
  Wijzigingen in Boekingen / Annulering
 • Indien de dienst niet beschikbaar is voor de Huurperiode door omstandigheden buiten de wil van Komo (zoals diefstal, brand, aardbeving of schade door een eerder huurcontract), zal Komo haar uiterste best doen om de Klant een passend alternatief te bieden. Indien Komo geen passend alternatief kan bieden, heeft de Klant recht op volledige restitutie van alle aan Komo betaalde bedragen, verminderd met eventuele kosten die Komo heeft gemaakt in verband met deze boeking.
 • Er vindt geen restitutie plaats voor vroege retouren, late afhalingen, no-shows of verandering van gedachten.